12 agosto 2016

Taça de Portugal -1ª Eliminatória

04/09/2016 
Armacenenses - Redondense